BLOGI

Visuaalisuus on vaikuttamisen väline

— Petra Lassila

Ajattelemme ja toimimme sellaisen tiedon pohjalta, jolla on jokin merkitys ja joka herättää tunteen. Visuaalisuus on vahva tapa vaikuttaa, sillä se saa aikaan reaktioita – ja niitä tunteita.

Visuaalisuus on strateginen asia, joka on otettava huomioon viestintää suunniteltaessa. Visuaalisuuden tulisi ehdottomasti olla merkittävä osa yritysten ja organisaatioiden viestintää ja markkinointia. Ugh, siinä se on sanottu! Mutta miksi näin tulisi olla?

Onnistuessaan visuaalinen viestintä muokkaa mielikuvia toivotulla tavalla ja vahvistaa brändiä. Itseasiassa visuaalinen suunnittelu vaikuttaa kaikessa arjessamme, vaikka emme sitä itse välttämättä edes tiedosta.

Esimerkiksi logot, verkkosivut, presentaatiot, infograafit ja lehtiartikkelit muotoillaan helposti luettaviksi ja silmää miellyttäviksi graafisen suunnittelun keinoin. Näiden ja muiden visuaalisten sisältöjen kautta yritykset ja organisaatiot voivat viestiä helposti omasta arvomaailmastaan ja toiminnastaan. Pelkällä estetiikalla ei kuitenkaan päästä pitkälle. Olennaisinta on, että kaikella viestinnällä tähdätään organisaation strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja arvon luomiseen asiakkaalle. Ja yhtä lailla itse strategia kannattaa jumpata visuaalisesti timmiin kuntoon, esimerkiksi niin pelkistettyyn muotoon, että sen voi tiivistää yhteen kuvaan. Muun muassa tässä onnistuimme Suomalais-Venäläisen kauppakamarin strategiatyössä.

Parhaimmillaan visuaalisuus tukee ja tehostaa viestejä, kiinnittää huomion ja erottaa. Lisäksi sen avulla monimutkainen informaatio voidaan palastella ymmärrettävään muotoon.

Viestintää suunnitellessa tiimissä olisikin aina hyvä olla mukana visuaalinen suunnittelija. Miten paljon tehokkaampaa viestintää saisimmekaan silloin aikaiseksi!

Visuaalisuus edistää viestinnän vaikuttavuutta

Kirjoitetulle sisällölle eli tekstille asetetaan usein tavoitteita, joita voivat esimerkiksi tiedottaminen, vaikuttaminen tai vaikkapa ohjaaminen. Myös visuaalinen sisältö tarvitsee tavoitteita.

Mitä ne tavoitteet voisivat sitten olla? Visuaalisten elementtien avulla voidaan avata sisältöjä tekstiä paremmin, kuljettaa tarinaa eteenpäin ja herättää tunteita. Visuaalisuudella voidaan vaikuttaa sellaisissakin tilanteissa, joissa tekstille ei ole sijaa. Visuaaliset keinot tuleekin valita aina näiden määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Samalla voidaan välttää sellaisia elementtejä, jotka eivät edistä tavoitteen täyttymistä.

Toimiva ja hyvin suunniteltu viestintä vaatii pitkäjänteistä työtä ja tavoitteellisuutta. Suunnitelmallisuus tuo visuaaliselle viestinnälle rungon, helpottaa arkea sekä säästää euroja.

Lisäksi olisi hyvä aina aika ajoin palata brändi-ilmeeseen ja tarkistaa tukeeko ilme strategiaa. Visuaalisuus ja laadukkaat sisällöt luovat yhdessä yhteneväisen brändikokemuksen.

Lue lisää: visuaalisuus ja brändiviestintä ovat tärkeä osa Groundin palvelupalettia.

Kun yrityksesi brändin ydin kaipaa kirkastamista tai uutta ilmettä, ota yhteyttä!

Tilaa Grounded-uutiskirje

Haluatko Groundin ajankohtaiset asiat ja näkemyksen jatkossa suoraan sähköpostiisi?