Viestintäväki tarkkailee sosiaalisen median riskejäSosiaalisen median riskit huolestuttavat, ohjeistuksia kaivataan ja yksityisen ja julkisen raja häilyy. Näin kertoo maamme viestintäammattilaisille lokakuussa toteutettu tutkimus. ProComin teettämän kyselyn tulokset esitellään laajemmin 9.12. julkaistussa viestinnän kausikirjassa, ProCommassa.

Suomen johtavan viestinnän ammattilaisten järjestön ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää viestinnän ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia liittyen sosiaalisen median käyttöön työssä ja vapaa-aikana sekä yhteisöpalveluihin liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Joka neljäs jäsen vastasi kyselyyn.

Maineriskit pelottavat
Lähes kaikki vastaajat (93 %) ilmoittivat pitävänsä sosiaalisen median yhteisöissä näkymistä yrityksen kannalta merkittävänä. Ajatuksesta tekoihin on ryhtynyt toistaiseksi hieman harvempi: 77 % vastaajien taustaorganisaatioista hyödyntää työssään tällä hetkellä sosiaalista mediaa. Vaikka sivu Facebookissa tai muissa palveluissa löytyy, ovat sosiaalisen median läsnäolon tarkoitus ja tavoitteet monelle yhteisölle vielä hahmottumatta. Yrityksistä vain 47 % ilmoitti pyrkivänsä tavalla tai toisella aktivoimaan käyttäjäryhmiä yhteisöpalveluissa.

Sosiaalisen median ohjeistuksia on saatu aikaan jo lähes joka toisessa organisaatiossa. Kuitenkin 2/5 vastaajista ilmoitti, ettei ohjeistusta organisaatiossa vielä ole. Tarve ohjeistuksille on olemassa: työssään sosiaalisen median palveluita käyttävistä yli puolet on tunnistanut yhteisöpalveluihin liittyviä riskejä. Erityisen huolissaan viestintäammattilaiset ovat ei-julkiseksi tarkoitetun tiedon leviämisestä. Maineenhallinnan koetaan vaikeutuneen, kun pienikin kritiikki tai huolimattomuus saattaa kasvaa yllättäen suuriin mittasuhteisiin. Piilevistä riskeistä huolimatta vain vajaa neljäsosa (23 %) on harkinnut henkilökohtaisen profiilinsa deaktivoimista yhteisöpalveluissa.

Mihin vetää raja?
”Vaikeimmaksi sosiaalisessa mediassa koetaan yksityisen ja julkisen rajanveto. Monelle Facebookissa keskustelu häilyy näiden alueiden välillä, ja jotkut ovat katuneet jälkikäteen yhteisöpalveluissa jakamiaan asioita. Yritykselle tästä tulee todellinen ongelma silloin, jos työntekijä ajattelemattomuuttaan jakaa esimerkiksi yrityksen pörssikursseihin vaikuttavaa tietoa tai muuta strategisesti merkittävää informaatiota. Nämä huolet nousivat kyselyssämme selkeästi esille. Muun muassa ohjeistuksilla voitaisiin välttää tämäntyyppiset maineriskit”, kommentoi ProComin puheenjohtaja Anna Sorainen tutkimustuloksia.

78 % viestintäammattilaisista uskoo, että työtehtäviin liittyvä sosiaalisen median käyttö tulee lisääntymään seuraavan vuoden aikana. 22 % näkemys on, että käyttö säilyy nykyisellä tasolla. Kaikille on selvää, että sosiaalisen median merkitys työtehtävissä ei ainakaan vähene.

Koko tutkimusraportti on luettavissa ProComin sivuilla
ProCom – ajankohtaista