Viestinnän merkitys tunnistettu suomalaisorganisaatioiden johdossaViestinnän merkitys johtamisen tukena on ymmärretty suomalaisorganisaatioissa jopa paremmin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Viestintäjohtaja osallistuu yhä enemmän johtoryhmätyöskentelyyn, sillä suunnitelmallisella ja ammattimaisesti toteutetulla viestinnällä on keskeinen rooli erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa ja kriiseissä. Nämä asiat käyvät ilmi juuri valmistuneesta Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimuksesta.

Viiden merkittävän suomalaisen viestintäyhteisön yhteistyönä elo-syyskuussa toteutettu Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että hyvä viestintä on entistä ratkaisevampi osa onnistunutta johtamista. Tästä kertovat muun muassa viestintäjohtajien johtoryhmäjäsenyydet, lisääntyneet resurssit sekä viestinnän roolin kasvaminen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa.

Viestinnän esimiehet nousseet johtoryhmiin

Kolme neljästä suomalaisesta viestinnän esimiehestä osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn joko täysjäsenenä tai läsnäolo-oikeudella. Kun tuloksia verrataan European Communication Monitor 2011 -tutkimukseen, nähdään, että Suomessa viestinnän esimies toimii selvästi useammin organisaationsa johtoryhmässä kuin yleensä Euroopassa.

– Elämme poikkeustilojen ja kriisien maailmassa. Muutos globaalitaloudessa on jatkuvaa. Ympäristöllä on monenlaisia ja monentasoisia vaikutuksia liiketoimintaan, toteaa ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toimitusjohtaja Elina Melgin. – Viestintäväen on oltava hereillä ja ennakoitava, miten muutos mahdollisesti vaikuttaa maineeseen ja työnantajakuvaan. Viestintäjohtaja huolehtii johtoryhmätasolla tontistaan samalla tavoin kuin logistiikkajohtaja tai talousjohtaja omastaan, Melgin jatkaa.

Resurssit säilyneet myös taantuman aikana
Viestinnän resursseja on leikattu odotettua vähemmän vuosien 2008 ja 2009 taantumassa ja sen jälkeen. Päinvastoin, viestinnän resursseja on kahden viime vuoden aikana lisätty joka kolmannessa yrityksessä ja yhteisössä. Henkilöstöä on vahvistettu etenkin kooltaan suurimmissa, yli miljoonan euron vuosibudjetilla toimivissa viestintäyksiköissä.

Viestinnän rooli korostuu erityisesti kriisi- ja muutostilanteissa
Yli puolet tutkimukseen vastanneista viestinnän esimiehistä arvioi, että he ovat työllään saaneet organisaationsa johdon ymmärtämään viestinnän arvon. Viestinnän ammattiosaamista on hyödynnetty tuloksekkaasti esimerkiksi erilaisten kriisitilanteiden hoidossa (48 % tutkimukseen vastanneista on ollut päävastuussa tai osana tiimiä), vaativan muutosprosessin läpiviemisessä (51 %) ja suunnitelmallisessa mediatyössä, jolla on hankittu omalle yritykselle tai asialle merkittävästi julkisuutta (66 %).

Strategiataidot ja liiketoiminnan ymmärtäminen avainasemassa
Kun viestinnän ammattilaisilta kysyttiin, mitkä ovat tärkeimpiä osaamisalueita työssä menestymisen kannalta, useimmin mainittiin strategian jalkautus, mediasuhteet, muutosvalmennus, integroitu markkinointiviestintä ja liiketoiminnan syvempi ymmärrys.
– Strategiataidoille on aina kysyntää. Vakuuttava ja tuloksellinen viestintä vaatii viestinnän asiantuntijalta paitsi organisaation ja toimialan erityisosaamista myös hyvää strategista liiketoimintatietämystä. Sen osaamiseen kannattaa panostaa, toteaa toiminnanjohtaja Pia Valtonen Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:stä.

Näin tutkimus tehtiin: Viestinnän ammattilaiset -tutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2011, ja siihen vastasi 1 378 yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaista. Vastausprosentti oli 41 %. Kyseessä on Suomen laajin viestinnän asiantuntijoiden työnkuvan kartoitus, joka tehdään joka toinen vuosi. Tutkimus on toteutettu viestinnän ammattiyhteisöjen yhteisenä hankkeena. Tulosten analyysista on vastannut tutkimusjohtaja Jouni Kivikoski Viestintätoimisto Pohjoisrannasta. Tämänkertaisen tutkimuksen erityisteemoja ovat työnkuvan muutos sekä viestinnän mittarit. Tutkimuksen keskeiset tulokset julkistetaan Markkinointiviestinnän viikolla 28.9.2011.

Lisätietoja:
Elina Melgin, toimitusjohtaja, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, puh. 040 821 1688
Pia Valtonen, toiminnanjohtaja, Viesti ry – Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö, puh. 040 451 3660
Sirpa Lotsari, puheenjohtaja, Julkisen alan tiedottajat JAT ry, puh. 040 849 7631
Tiinakaisa Honkasalo, viestintäsuunnittelija, Kirkon tiedotuskeskus, puh. 050 467 3942
Anna Tuominen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen IR-yhdistys, puh. 0105 19 5066
Jouni Kivikoski, tutkimusjohtaja, Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy, puh. 040 518 6796

Markkinointiviestinnän viikon esitys aiheesta on saatavilla Jouni Kivikoskelta,
puh. 040 518 6796, jouni.kivikoski@pohjoisranta.fi.

European Communication Monitor 2011 -tutkimus: http://www.communicationmonitor.eu

Koko Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimusraportti on ladattavissa tutkimukseen osallistuneiden organisaatioiden www-sivuilta marraskuun 2011 puolivälissä.