AJANKOHTAISTA

Tutkimus: Suomalaisjohtajilla puutteelliset viestintätaidot

— Anna Sorainen

Yritysjohtajat arvioivat viestinnän merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Viestintä koetaan itselle helpoksi, mutta kollegoiden taitoja kohtaan ollaan kriittisempiä. Esimiestyössä viestintätaitoihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Johtajien näkemyksiä viestinnästä kartoitettiin Ground Communicationsin ja Rainmakerin toteuttamalla Menestyvä johtaja -kyselytutkimuksella, johon vastasi yli sata suomalaista yritysjohtajaa.

Tuore kyselytutkimus osoittaa, että yritysten esimiestason viestintätaidoissa on selviä puutteita. Vain kaksi viidestä (43 %) johtajasta kokee, että esimiestyössä kiinnitetään riittävästi huomiota viestintätaitoihin. Mitä suurempi organisaatio, sitä enemmän johtajat näkivät puutteita esimiestason viestinnässä: yli 250 henkeä työllistävien organisaatioiden vastaava luku on vain 17 prosenttia. Johtajat vastasivat kysymyksiin sekä organisaationsa viestinnästä että omista viestintätaidoistaan.

Johtajat itse kokevat viestinnän olevan helppoa. Jopa 91 prosenttia vastaajista kertoo viestinnän olevan heille helppoa, mutta samaan aikaan oman organisaation johtohenkilöiden viestintätaitoihin suhtaudutaan kriittisesti. Vastaajista 41 % kertoo, että johtohenkilöt eivät ole ammattimaisia viestijöitä. Puolet johtajista (51 %) kokee, ettei itse saa riittävästi koulutusta viestintätaidoissa.

Mielenkiintoinen ristiriita: johtajat pitävät itseään hyvinä viestijöinä, mutta muilla on parannettavaa. Harhainen kuvitelma omista taidoista on varmin tie epäonnistua viestinnässä. Mitä korkeammassa asemassa johtaja on, sitä tärkeämpää on valmennus ja jatkuva ammattimainen viestinnän sparraus. Hämmästyttävää, että tätä ei vieläkään ole ymmärretty – edes maan korkeimmissa viroissa, sanoo viestintätoimisto Ground Communicationsin toimitusjohtaja Anna Sorainen.

Suomalainen yritysjohto näkee viestinnän tukevan yrityksen strategisia tavoitteita (78 %). Lähes kaikki (93 %) vastaajat kertovat, että viestinnän merkitys omassa organisaatiossa on kasvussa. Yritykset ovat valmiita panostamaan viestintään myös rahallisesti: yli puolet (57 %) johtajista kertoo, että oman organisaation viestintäbudjettia kasvatetaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Nuoret johtajat kritisoivat yritysten some-taitoja

Nuoret, alle 35-vuotiaat, johtajat ovat kriittisiä organisaationsa sisäistä viestintää ja sosiaalisen median viestintää kohtaan. Vain 38 prosenttia nuorista johtajista kokee, että oman organisaation sisäinen viestintä ja HR on hoidettu hyvin (yli 55-vuotiaat=72 %). Hieman yli puolet (56 %) nuorista johtajista kokee, että oma organisaatio osaa hyödyntää sosiaalista mediaa (yli 55-vuotiaat=82 %).

Nuoret johtajat ovat ylipäätään tyytymättömimpiä johdon ymmärrykseen viestinnästä. Tietynlainen polarisaatio on tällä hetkellä tyypillistä sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioissa: vanhemmat johtajat eivät ymmärrä modernin viestinnän koko kuvaa ja mahdollisuuksia. Ja nuoremmat tuskastuvat muutoksen hitauteen, Sorainen pohtii.

Nuoret johtajat pitävät itseään kuitenkin hyvinä sosiaalisen median viestijöinä: yhdeksän kymmenestä (88 %) kertoo hallitsevansa sosiaalisen median viestinnän, kun yli 55-vuotiaista osuus on huomattavasti pienempi (64 %).

Menestyvä johtaja -kysely toteutettiin internetkyselynä 11.–24.10.2016. Kyselyn vastasi yhteensä 114 suomalaista johtajaa. Vastaajina oli suomalaisia toimitusjohtajia sekä talous-, myynti-, markkinointi- ja HR-johtajia ja -päälliköitä. Vastaajia oli yksinyrittäjistä yli 500 hengen yritysten johtajiin ympäri Suomea. Kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications Oy ja myynnin asiantuntijaorganisaatio Rainmaker Oy.

Tilaa Grounded-uutiskirje

Haluatko Groundin ajankohtaiset asiat ja näkemyksen jatkossa suoraan sähköpostiisi?