Sininen Polku

It-alan konsulttiyritys Sininen Polku halusi kehittää viestintäänsä ja uudistaa brändinsä. Sinisen Polun uusi ilme ja sisältöjen äänensävy näkyvät nyt yrityksen kaikessa markkinointiviestinnässä.

Sininen Polku on muutosjohtamisen asiantuntija, joka keskittyy tuottavuuden parantamiseen erityisesti digitalisaatiota hyödyntämällä. Sininen Polku halusi toteuttaa brändiuudistuksen, jotta yrityksen viestintä ja ilme kuvastaisivat paremmin heidän rooliaan muutoksen edistäjänä.

Ground loi Siniselle Polulle heidän tavoitteitaan edistävän brändi- ja viestintästrategian. Uudenlaisella viestinnällä on pyritty erottumaan alan muista toimijoista ja vahvistamaan mielikuvaa Sinisestä Polusta kokonaisvaltaisena kumppanina. Groundin ja Briiffin yhteistyönä syntyivät muun muassa uusi logo, ilme, slogan, hissipuhe ja verkkosivut.

Yhteistyö on jatkunut kumppanuutena viestinnän sparrauksen, valmennusten ja sisällöntuotannon muodossa.

Tutustu Sinisen Polun verkkosivuihin

Tätä teimme

  • Brändi- ja viestintästrategia
  • Visuaalinen ilme
  • Verkkosivut
  • Sisällöntuotanto
  • Somesuunnitelma

”Ground auttoi meitä uudistamaan niin viestintämme kuin ilmeemme vastaamaan sitä, mitä todella olemme. Olemme saaneet viestintäämme juuri oikeaa suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta.”

Tiina Laiho, toimitusjohtaja