Rudus

Alansa johtavana toimijana Rudus haluaa näyttää esimerkkiä kestävämmän huomisen rakentamisesta. Rudus on jo pitkään tehnyt työtä ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen eteen. Nyt haluttiin kuitenkin siirtyä seuraavalle tasolle laatimalla työtä ohjaava, tavoitteellinen ja selkeä ympäristövastuustrategia. Rudus kääntyi Groundin puoleen.

Konkreettisista teoista uskottavaa vastuullisuus­viestintää

Rudus on Suomen johtava betonin ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistaja. Betoni on jo pitkään ollut ilmasto- ja päästökeskustelun ytimessä – eikä aina pelkästään positiivisessa valossa. Betoni on kuitenkin modernin rakennetun ympäristön keskeinen materiaali, jonka korvaaminen on äärimmäisen hankalaa.

Groundin fasilitoimissa työpajoissa haettiin ympäristöstrategian painopistealueita ja viestinnällisiä kulmakiviä yhdessä Ruduksen tiimin kanssa. Työpajoista saatiin kattava ymmärrys Ruduksen ympäristötyön eri osa-alueista, toimintaympäristöstä sekä siitä, mitä eri sidosryhmät odottavat Ruduksen ympäristötyöltä.

Kattavan pohjatyön tuloksena syntyi Ruduksen vastuullisuusstrategia sekä uraauurtava Concrete Acts! -ympäristövastuuohjelma. Ruduksen betoninkovat asiantuntijat määrittelivät ympäristövastuutyölleen tavoitteet, mittarit ja aikataulut, jotka Ground paketoi viestinnällisesti toimivaan ja visuaalisesti näyttävään muotoon.

Jatkona ohjelmatyölle Ground toteutti yhteistyössä Ruduksen kanssa myös uuden ympäristöstrategian lanseerauksen ja siihen liittyvän mediaviestinnän.

 

Tätä teimme

  • Ympäristövastuustrategia ja -ohjelmatyön fasilitointi
  • Ympäristövastuuohjelma
  • Vastuullisuusviestintä
  • Ohjelman visualisointi

Lue lisää Concrete Acts! -ympäristöohjelmasta