Pohjolan Voima

Pohjolan Voima halusi nostaa organisaationsa asiantuntijat entistä vahvemmin esille. Ground loi Pohjolan Voiman asiantuntijoille valmennuskokonaisuuden, joka toi rohkeutta ja taitoa oman asiantuntijuuden esiintuomiseen.

Asiantuntijoista ajatusjohtajiksi

Suurta yleisöä kiinnostavat enemmän henkilöt kuin organisaatiot. Siksi aktiiviset asiantuntijat ovat yrityksille kultaakin arvokkaampia. Omana itsenään esiintyminen, keskusteluun osallistuminen ja oman äänen kuuluviin saaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Tämän vuoksi Pohjolan Voima pyysi Groundilta tukea omille asiantuntijoilleen.

Ground suunnitteli ja toteutti valmennuskokonaisuuden, joka vahvisti Pohjolan Voiman asiantuntijoiden ymmärrystä eri viestinnän keinoista ja mahdollisuuksista sekä selkeytti niitä asiantuntijuuden teemoja, joita he voivat tuoda esille niin omissa kuin Pohjolan Voiman kanavissa.

Valmennuksen tärkein anti oli kuitenkin Groundin asiantuntijoiden tuki ja sparraus. Jokaisen valmennuskerran jälkeen pohjolanvoimalaiset pääsivät keskustelemaan aiheesta tarkemmin kahdenkeskisissä sparrauksissa.

Valmennuskokonaisuus oli osa Groundin ja Pohjolan Voiman jo vuosia jatkunutta kumppanuutta. Yhteistyöhön on sisältynyt niin viestinnän strategista suunnittelua, sisällöntuotantoa kuin media- ja kriisiviestintävalmennustakin.

 

Tätä teimme

  • Asiantuntijasta ajatusjohtajaksi -valmennuskokonaisuus
  • Viestinnän strateginen suunnittelu
  • Sisällöntuotanto
  • Mediaviestintä

”Groundin valmennukset tarjosivat meille pohjolanvoimalaisille eväitä oman asiantuntemuksen esiintuomiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen.
Meidän asiantuntijoidemme tärkeimmät kanavat ovat LinkedIn ja Twitter, joiden erityispiirteitä Ground valmensi. Henkilökohtaiset valmennukset olivat meille erityisen tärkeitä.”

Riitta Larnimaa