Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Ground toteutti Itlalle uuden viestintästrategian, jonka avulla Itla luo avoimuutta, luottamusta ja vuorovaikutteisuutta kaikissa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Tavoitteena tehdä Suomesta maailman paras paikka lapsille

Uuden viestintästrategian avulla Itla vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Työn pohjaksi toteutettiin sidosryhmäkartoitus, jossa muun muassa pureuduttiin lähtötilan mielikuvaan ja mistä se on syntynyt sekä siihen millaisia odotuksia Itlaa kohtaan on.

Tätä teimme

Viestintästrategiatyön pohjaksi Ground teki syvähaastattelujen avulla sidosryhmäkartoituksen, jolla selvitettiin lähtötilaa vielä syvemmin. Kartoituksella pureuduttiin muun muassa nykyiseen mielikuvaan ja mistä se on syntynyt sekä siihen millaisia odotuksia Itlaa kohtaan on.

Viestintästrategian turvin Itla vahvistaa myönteistä mielikuvaa ja rooliaan sillanrakentajana, koollekutsujana ja tiedon syntetisoijana lasten hyvinvointiin liittyvien päätöksentekijöiden, tutkimusyhteisöjen ja ammattilaisten välillä.

Itlan toiminnan kulmakiviä ovat tietopohjan rakentaminen, innovaatiotoiminta ja koulutus.

”Lasten ja perheiden hyvinvoinnissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat yhteiskuntaamme ja sen tulevaisuuteen. Haluamme ennakkoluulottomasti vaikuttaa siihen, että palvelujärjestelmän muutos tapahtuu hallitusti ja tutkittuun tietoon perustuen”, sanoo Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen.

Muuttuvan toimintaympäristön myötä Itlaan kohdistuu paljon odotuksia, joihin organisaatio pyrkii vastaamaan myös viestinnällä.

”Uusi viestintästrategiamme auttaa meitä kertomaan meistä kaikkein olennaisimman. Sen avulla määrittelemme sen mitä haluamme, että Itlasta ajatellaan ja millaisena meidät koetaan. Sekä sen, mitä ja miten toiminnastamme viestimme. Viestinnällä vahvistamme luottamusta Itlaa kohtaan ja lunastamme meitä kohtaan asetetut odotukset.”

Petri Virtanen, toimitusjohtaja, Itla