Finnsementti

Finnsementti halusi tuoda äänensä ympäristökeskusteluun ja vahvistaa viestintäänsä eri foorumeilla. Yhteistyö Groundin kanssa valoi vahvat perustukset Finnsementin viestinnän suunnittelulle ja toteutukselle.

VIESTINTÄ VALETAAN KESTÄVÄLLE PERUSTALLE

Suomen merkittävin sementinvalmistaja Finnsementti halusi viestinnällään tukea tuoreen strategiansa toteutumista ja vahvistaa vuorovaikutusta niin sidosryhmiensä kuin median ja suuren yleisönkin kanssa. Kumppaniksi valikoitui Ground, jolta löytyi takataskustaan kokemusta niin rakennusalasta kuin vastuullisuusviestinnästäkin.

Tätä teimme

Vuonna 2018 alkanut yhteistyö lähti liikkeelle viestinnän strategisesta suunnittelusta, johon osallistettiin myös Finnsementin johto. Viestintästrategiassa määriteltiin ne yhteiskunnalliset ja toimialaa koskevat ilmiöt, teot ja tavoitteet, joihin kiinnittyä ja joista viestiä ulospäin.

Yhteistyö on tuonut Finnsementille tukea ja lisäkäsiä sisällöntuotantoon, keinoja strategisesti tärkeiden teemojen esiintuomiseen sekä näkemystä mediayhteistyön vahvistamiseen. Finnsementin asiantuntijoita Ground sparrasi blogivalmennuksessa. Vuosisuunnitelman kautta Finnsementin viestintään on saatu kaivattua suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta.

Poikkeustilassa tarvitaan uudenlaista tukea

Kevään 2020 poikkeuksellinen tilanne vaikutti myös Finnsementin toimintaan ja viestinnän tarpeisiin. Erityisesti sisäistä viestintää kehitettiin Groundin tuella vastaamaan uutta tilannetta. Ground toimi sparraajana ja sisällöntuottajana Finnsementin sisäisessä ja sidosryhmäviestinnässä sekä uusien, aikaan sopivien konseptien ideoinnissa.

”Ground on paitsi tarjonnut meille lisäkädet viestinnän tekemiseen myös haastanut meitä ajattelemaan uudella tavalla. Viestintä- ja sisältöstrategian kautta Finnsementin viestintään on saatu kaivattua suunnitelmallisuutta ja johdonmukaisuutta. Hienoa nähdä yhteistyömme vahvistuvan vuosi vuodelta.”

Miikka Riionheimo, toimitusjohtaja, Finnsementti