FinnHEMS

FinnHEMSille on tärkeää viestiä toiminnastaan uskottavasti ja luotettavasti. Suomalaisilla on oikeus saada tietoa lääkärihelikopteritoiminnasta ja voida luottaa sen ensiluokkaisuuteen. Sankaritarinoiden sijaan viestinnässä keskitytään tunnettuuden, vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden rakentamiseen pitkäjänteisesti.

VAIKUTTAJAVIESTINNÄN SPARRAUSTA LÄÄKÄRIHELIKOPTERI­TOIMIJALLE

Valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö FinnHEMSin haasteena oli tasa-arvoisen ja laadukkaan lääkärihelikopteritoiminnan turvaaminen Suomessa. Ground toimi  FinnHEMSin strategisena kumppanina sen alkumetreiltä lähtien, vuodesta 2011. Groundin suunnittelemilla ja toteuttamilla viestinnän toimenpiteillä on tavoitettu sekä yhteiskunnalliset vaikuttajat että suomalaiset.

Tätä teimme

Valtakunnallisena lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkönä FinnHEMS on aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Merkittävä osa yhteistyötä on ollut vaikuttajaviestintä, jonka tavoitteena on tehdä lääkärihelikopteritoiminta tutuksi ja turvata yhdenvertaiset ensihoitopalvelut kaikille suomalaisille.

Lääkärihelikopteritoiminnan muuttuva toimintaympäristö tuottaa kriisiviestinnän ja tiedottamisen tarpeita. Ground on toiminut FinnHEMSin johdon ja viestinnän tukena erilaisissa kriisi- ja muutostilanteissa.

”Ground Communications on vuosien aikana osoittanut kovaa ammattitaitoa ja venymistä FinnHEMS Oy:n tarpeisiin. Ground on erittäin asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani.”

Jyri Örri, toimitusjohtaja