FICAN West

Groundin käsissä syntyi FICAN Westille eli Läntiselle Syöpäkeskukselle viestintästrategia, joka sisältää mm. brändikoodiston ja uudet ydinviestit. Samassa yhteydessä uudistimme myös FICAN Westin verkkosivut.

Parasta mahdollista hoitoa sekä viestintää

Läntinen Syöpäkeskus FICAN West kehittää suomalaista syövänhoitoa, tukee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja tarjoaa henkilöstölleen ja kumppaneilleen alan tuoreinta tietoa osana kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Tämän mielikuvan vahvistamiseksi Ground toteutti viestintästrategian sekä verkkosivut, jotka palvelevat kohderyhmiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tätä teimme

FICAN Westillä oli tavoitteena vahvistaa mielikuvaa Läntisestä Syöpäkeskuksesta sekä tuoda vahvemmin esille sen rooli kansallisena ja länsirannikon koordinoivana yksikkönä sekä ylipäätään syöpäkeskusten edelläkävijänä. Uudessa terveydenhuollon kilpailutilanteessa yksiköiden tekemä brändäys on tärkeää ja olennaista, jotta kohderyhmät osaavat tunnistaa eri yksiköiden tehtävät paremmin. Tästä syystä suunnittelimme FICAN Westille viestintästrategian, joka sisältää brändikoodin, strategiset viestinnän teemat ja ydinviestit. Samassa uusittiin myös logo kuvastamaan uutta strategiaa.

Toteutimme FICAN Westille myös verkkosivu-uudistuksen, jonka perustana oli asiakkaan ja sen toiminnan syvällinen tunteminen. Hyvä verkkosivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Ne haluttiin huomioida suunnittelussa tarkkaan, joten heti projektin aluksi toteutettiin käyttäjätutkimus, jonka tulokset ohjasivat kaikkea tekemistä.Tärkeintä oli saada sivusto palvelemaan kaikkia käyttäjiä: potilaita ja heidän läheisiään, henkilöstöä, tutkijoita ja yhteistyökumppaneita.

Yhdistimme helppokäyttöisyyden ja selkeän rakenteen uuteen brändi-ilmeeseen. Loimme FICAN Westille verkkoon sopivan kuvamaailman ja värisävyt. Lämminhenkinen ja raikas ilme vastaa FICAN Westin tavoitteita toimia potilaslähtöisesti ja tarjota yhdenvertaista ja laadukasta hoitoa. Sisällöt palvelevat nyt paremmin niin potilaita, ammattilaisia kuin tutkijoita.

Tutustu uudistettuihin verkkosivuihin