Tutkimukset ja kyselyt

Menestyvää yritystä ja yhteisöä johdetaan tiedolla.

Hyvä yrityskulttuuri pitää yrityksen kehityksessä mukana. Kehitys ja muutos edellyttävät tietoa päätöksenteon tueksi.

Ground auttaa johtoa ja johtajaa rakentamaan yrityskulttuuria sanoin ja teoin. Teemme rehellistä analyysia organisaatiosta, sen viestinnästä ja sidosryhmien odotuksista.

  • Maine- ja viestintätutkimus
  • Työntekijäkokemuksen tutkimus
  • Työyhteisöviestinnän analyysit ja kehittäminen

Mainetutka

Konsulttiyhtiöt tuottavat paljon arvokasta dataa siitä, minkälaisena ulkoiset sidosryhmät näkevät organisaatioiden ja brändien maineen. Näistä tutkimuksista ulos jää kuitenkin se ryhmä, jolla on paras tieto sekä nopein vaikutus ja valta organisaation maineeseen; Työntekijät.

Lue lisää