BLOGI

Oikeinkirjoituksella on merkitystä – ainakin, jos haluat tulla ymmärretyksi

— Iina Kansonen

Kirjoittaminen on kansalaistaito siinä missä lukeminen ja laskeminenkin. Oikeakielisyys lisää tekstin uskottavuutta ja välittää sanoman lukijalle todennäköisemmin toivotunlaisena. Siksi ei ole ihan sama, miten kirjoittaa, vaikkei olisikaan ammattikirjoittaja.

Olen törmännyt Twitterissä useaan keskusteluun siitä, onko sillä merkitystä, miten kirjoittaa. Tarkemmin sanoen sillä, kirjoittaako yhdyssanan osat yhteen vai erikseen ja mihin väliin pilkun lykkää – vai lykkääkö.

Hämmästyttävän usein olen kuullut näkemyksiä, ettei sillä oikeastaan ole väliä. ”Kaikkien ei tarvitse hallita oikeinkirjoitusta, koska kaikki eivät ole ammattikirjoittajia”, perustelu kuuluu toisinaan.

Kirjoitustaito on kansalaistaito siinä missä laskeminen ja lukeminen, eikä näistä taidoista yhtäkään kannata vähätellä. En muista koskaan kuulleeni keskusteltavan siitä, onko sillä merkitystä, osaako lukea tai laskea oikein.

Oikeinkirjoitus lisää uskottavuutta 

Oikeinkirjoituksen merkitys on luonnollisesti erityisen suuri kirjallisessa viestinnässä eli silloin, kun yritetään välittää tiettyä viestiä toiselle ihmiselle tekstin avulla.

Kun teksti on kirjoitettu oikein, väärinymmärryksen mahdollisuus pienenee ja uskottavuus lisääntyy. Jos teksti on kielivirheiden vuoksi kovin hankalalukuinen tai monitulkintainen, jää se monelta lukematta – tai ainakin ymmärtämättä.

Vai mitä tuumaisit verkkopankkiisi ilmestyvästä viestistä, jonka sisältöä olisi kirjoitusvirheiden vuoksi vaikea ymmärtää ensilukemalta? Uskaltaisitko painaa ”hyväksyn”-painiketta? En minäkään. Oikeakielisyyden puute murentaa brändin uskottavuutta ja luotettavuutta.

Virheitä sattuu – mutta sattukoon

Viestintä – on se kirjallista tai suullista – vaatii sääntöjä. Kieli on joukko sopimuksia, jotka auttavat meitä puhumaan samaa, ymmärrettävää kieltä. Säännöt muuttuvat ja muokkautuvat, mutta ovat tärkeitä, jotta voimme ymmärtää toisiamme.

Kaikilla ei tietenkään ole yhtäläisiä valmiuksia oppia hallitsemaan oikeinkirjoitusta. Esimerkiksi lukihäiriöisellä kirjaimet saattavat vaihtaa iloisesti paikkaa tai sana jäädä sieltä täältä puuttumaan. Eikä se haittaa mitään! Harvassa ovat ne, jotka eivät koskaan tee virheitä kirjoittaessaan.

Se, että meistä kaikki eivät ole yhtä hyviä lukijoita, laskijoita tai kirjoittajia, ei kuitenkaan riitä syyksi sanoa, ettei näillä taidoilla ole merkitystä.

Tärkeintä on sanoma

Muutama pieni kirjoitusvirhe ei tekstiä kaada, eikä verkkopankkiin ilmestynyt viestikään vaikuta epäilyttävältä yhden tai kahden puuttuvan pilkun takia. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, milloin oma kielipää kaipaa treeniä tai oma teksti on hyvä käyttää sellaisen ihmisen kautta, joka tuntee kielen kiemurat.

Tärkeää on myös huomioida se, kenelle ja missä ympäristössä viestii. Kaikki samat säännöt eivät päde esimerkiksi tiedotteeseen ja WhatsApp-viestiin. WhatsApp-viestikin vaatii kuitenkin sääntöjä ja oikeakielisyyttä, jotta vastaanottaja voi ymmärtää sen. Sillä siis on merkitystä, miten kirjoittaa. Ainakin, jos haluaa tulla ymmärretyksi.

Vaikka olenkin vankkumaton oikeinkirjoituksen puolestapuhuja, haluan lopuksi muistuttaa, että tärkeintä ei ole oikeinkirjoitus. Tärkeintä on, että vastaanottaja ymmärtää tekstin sanoman. Se, että teksti on kirjoitettu oikein, ei yksin takaa sitä, mutta auttaa takuulla sanoman perille menossa.

Tilaa Grounded-uutiskirje

Haluatko Groundin ajankohtaiset asiat ja näkemyksen jatkossa suoraan sähköpostiisi?