Myyjän huono asenne karkottaa kaksi kolmesta asiakkaastaSuomalaiset pitävät myyjän ärsyttävimpänä ominaisuutena aggressiivisuutta. Hyvän myyjän tärkein ominaisuus taas on asiantuntevuus. Suomalaisilla on yleensäkin myönteinen kuva myyjistä: runsas neljä viidestä sanoo arvostavansa myyjän ammattia. Tulokset ilmenevät tuoreesta Suomalaisen myyjän muotokuva -tutkimuksesta, jonka on teettänyt myynnin palveluyritys Celectus Oy ja toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen vastasi 2 002 suomalaista.

Suomalaisten mielestä myyjän kolme ärsyttävintä ominaisuutta ovat aggressiivisuus (77 %:n mielestä erittäin ärsyttävä ominaisuus), välinpitämättömyys asiakkaita kohtaan (70 %) ja asiantuntemuksen puute (50 %). Toisaalta hyvän myyjän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat asiantuntevuus (80 %:n mielestä erittäin tärkeä ominaisuus), ystävällisyys (66 %) ja palvelualttius (63 %).

Suurin epäkohta suomalaisessa myyjän ammattitaidossa on asiakkaan ylenkatsominen. Peräti 60 prosenttia vastaajista piti erittäin tärkeänä sitä, ettei myyjä ylenkatso asiakasta. Silti lähes puolet (44 %) vastaajista sanoo, että suomalainen myyjä tekee niin.

Jopa kaksi kolmesta (63 %) suomalaisesta kertoo, että on joutunut vaihtamaan kauppaa myyjän toiminnan vuoksi. Selvästi yleisin syy vaihdolle on ollut myyjän huono asenne (72 %), mikä vahvistaa sitä käsitystä, että suomalainen odottaa myyjältä sopivaa nöyryyttä ja palveluasennetta.

– Myyjän ammattitaito on näiden ääripäiden – aggressiivisuuden ja välinpitämättömyyden – välissä. Jos myyjällä ei ole taitoa mukautua palvelemaan erityyppisiä asiakkaita, hän luultavasti ärsyynnyttää monet olemalla joko liian päällekäyvä tai liian passiivinen. Hyvä myyjä on hienovaraisesti aktiivinen, tunnistaa asiakkaan ostomotivaation ja tarpeet, ja luo hänelle ostopäätöstä edesauttavan turvallisuudentunteen, Celectuksen toimitusjohtaja Mika Aittamäki selventää.

Myyjän ammattitaitoa arvostetaan – pienissä erikoisliikkeissä taitavimmat myyjät

Selvä enemmistö suomalaisista (84 %) sanoo arvostavansa myyjän ammattia. Vanhat ikäluokat arvostavat myyjän työtä enemmän kuin nuoret. Vain kuusi prosenttia sanoo, ettei arvosta myyjän ammattia.
Suomalaisille myyjille vastaajat antavat kouluasteikoilla arvosanan 7,54. Arvioitaessa eri liiketyyppien myyjien ammattitaitoa pienet erikoisliikkeet nousivat selvästi ykköseksi. Kouluasteikolla he saivat arvosanan 8,60.
Suurin osa suomalaisista tekee ostoksensa mieluiten tavallisesta kaupasta kuin verkkokaupasta. Jopa yhdeksän kymmenestä vastaajasta ostaa kengät, vaatteet, huonekalut ja kodinkoneet mieluiten tavallisesta kaupasta kuin verkosta. Matkat ja majoitus on ainoa tuoteryhmä, jonka tuotteet ostetaan mieluummin verkosta kuin kaupasta (21 % kaupasta, 67 % verkosta).

Tulokset ilmenevät tuoreesta Suomalaisen myyjän muotokuva -tutkimuksesta, joka selvittää suomalaisten näkemyksiä hyvän myyjän ominaisuuksista, suomalaismyyjien tasosta ja palvelun toimialakohtaisista eroista. Tutkimuksen on teettänyt myynnin palveluyritys Celectus Oy ja toteuttanut Taloustutkimus Oy. Tutkimukseen vastasi 2 002 suomalaista. Vastaajat ovat 18–79-vuotiaita, ja he ovat edustava otos väestöstä. Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 15.–22.8.2011.