BLOGI

Miksi sisältöstrategia on tärkeä – erityisesti nyt?

— Päivi Saarinen

Miksi sisältöstrategia on tärkeä – erityisesti nyt?

Hyvässä viestinnässä on aina ollut kyse relevanttien sisältöjen luomisesta ja niiden välittämisestä oikeille yleisöille. Nyt vahvat ja puhuttelevat sisällöt liikuttavat meitä enemmän kuin koskaan.

Oletko vielä sitä mieltä, ettei yritysten sisällöille ole tarvetta? Tai lukijoita?

Global Communications Report 2019 -tutkimukseen vastanneista 62 prosenttia on sitä mieltä, että viiden vuoden päästä keskiverto kuluttaja ei tule näkemään eroa maksullisen, ansaitun, jaetun ja oman median välillä. Siihen, ettei sisältöjen alkuperä viiden vuoden päästä edes kiinnosta lukijoita, uskoo vastaajista peräti 55 prosenttia. Kunhan sisältö liikuttaa, on aitoa ja herättää luottamusta. Tarinat ratkaisevat.

Siksi vankka sisältöstrategia on nykyisessä tietoa täynnä olevassa digitaalisessa maailmassa tärkeämpi kuin koskaan.

Laadukas sisältö rakentaa luottamusta

Sisältöstrategia perustuu aina sekä liiketoiminnan tavoitteisiin että asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Käytännössä kyse on organisaation oman median konseptoinnista: mitä, miksi ja kenelle. Taitavasti muotoillut blogit, kohdennetut artikkelit, videot, kuvat ja muut sisällöt auttavat houkuttelemaan, sitouttamaan ja välittämään tietoa kaikille tärkeille yleisöille.

Sisällöntuotanto tai sen markkinointi ei kuitenkaan ole itseisarvo. Kaikkien sisältöjen tavoitteena on rakentaa luottamusta ja suhdetta sidosryhmiin vastaamalla heidän kysymyksiinsä ja ratkaisemalla ongelmia. Hyvän sisällön pitää antaa enemmän kuin siltä odotetaan, jolloin se parhaimmillaan toimii sitoutumisen ja organisaation näkyvyyden lisääjänä myös pitkällä tähtäimellä.

Sisältöstrategia ei sammaloidu

Me Groundissa olemme mukana rakentamassa luottamusta ja vuorovaikutusta organisaatioiden ja heidän asiakkaittensa välille. Autamme asiakkaitamme ajattelemaan sisältöjen tavoitteita, resursseja ja mahdollisuuksia. Tutkimme asiakas- ja kohderyhmiä, jotka haluamme tavoittaa – ei vain asiakkaina tai potentiaalisina sellaisina vaan yksilöinä, joilla on erityisiä tarpeita, ongelmia, vaikutteita ja reaktioita ympäristöönsä. Strategisen näkemyksen pohjalta luomme sisällöt, jotka vastaavat asetettuihin tavoitteisiin. Ja kun sisältö on valmis, on se saatettava myös oikeanlaisten yleisöjen saataville – esimerkiksi digimarkkinoinnin keinoin. Ympyrä sulkeutuu, kun saavutettuja tuloksia verrataan tavoitteisiin ja sisältöstrategiaa ja -suunnitelmaa kehitetään näiden havaintojen mukaan. Muutoksiin mukautuva ja tuloksiin reagoiva sisältöstrategia ei sammaloidu. Onhan teilläkin jo toimiva sisältöstrategia? Vai kääritäänkö hihat yhdessä?

Millainen on hyvä sisältöstrategia ja mitä sitä tehdessä tulisi ottaa huomioon?
Lataa sisältöstrategiaoppaamme täältä tai aloita sisältöstrategiatyö kanssamme ottamalla yhteyttä paivi.saarinen@ground.fi.

Tilaa Grounded-uutiskirje

Haluatko Groundin ajankohtaiset asiat ja näkemyksen jatkossa suoraan sähköpostiisi?