Järjestön voima vaatii ihmisten aikaaHuomaan yhä useammin miettiväni järjestöelämän luonnetta ja merkitystä. Ensimmäinen kausi ProComin puheenjohtajana on viimeistään ravistellut ymmärtämään tätä kaikkea – meitä viestinnän tekijöitä, perinteitä, vastuita ja velvollisuuksia, järjestöjen välisiä suhteita, yhteistyön merkitystä, luovuutta, kestävyyttä, herkkyyttä kuunnella ja valmiutta reagoida.

Järjestö on jäseniään varten, ja siksi järjestön johdossa koko kuvan näkeminen ja ymmärtäminen on tärkeää. Välillä uhkaa sokeus, jonka kiire ja päivien kiito saa aikaan. Oman aikansa vie nähdä ja tunnistaa perinteisen järjestön historian tuomat erikoispiirteet ja toimintaan vaikuttavat intressit.

Järjestöelämä on omanlaistaan peliä, yrityselämää pienoiskoossa. Paremmin ei voisi ProComin toimisto omaa yhteiskunnallista rooliaan kantaa, taloudellisesta vastuusta puhumattakaan. Toimiston naisten arkea katsellessa voivat jäsenet levollisina todeta kaiken mahdollisen tulevan tehdyksi.

Puhetta johtavalle ProComin arki konkretisoituu tyypillisesti huonoon omaantuntoon. Paljon ei riitä, eivätkä tunnit veny venyttämälläkään. Naisen jatkuva riittämättömyyden tunne on saanut perinteisten roolien jatkoksi tunteen liian vähäisistä vuorokauden tunneista luottamustehtävän hoitamiseen. Tiedän, ettei niitä enempää ole, mutta paloa olisi kurkottaa aikakäsityksen ulkopuolelle.

Kahden vuoden puheenjohtajuus ProComissa on ollut omatoimimatka löytämään omat persoonalliset tavat ja käytännöt luotsata viestinnän johtavaa järjestöä.

Järjestön elämä on aina myös tasapainoilua toisten järjestöjen ja menneisyyden kanssa. Yhteistyö kollegajärjestöjen kanssa on tärkeä osa kehitystä ja ammattitaitoa, mutta ProComille on tärkeätä myös seistä itsenäisenä ja ylpeänä, viestinnän ammattilaisten arvostuksen puolesta.

Raivostuttavia ovat ne kommentit, joissa latteimpia stereotypioita noudattaen viitataan yleisesti ottaen järjestöihin sisäpiirien temmellyskenttinä tai kosteiden juhlien järjestäjänä.

ProComin toimintaan on tervetullut kuka tahansa, joka tuntee tarvetta toimia. ProComissa tapahtuu jatkuvasti. Myös jaostot elävät rikasta aikaa, ja järjestävät kaikille halukkaille informatiivisia ja avartavia tilaisuuksia. Käsitys jäseneduista on usein yhtä kuin oma aktiivisuus.

Meillä viestinnän ammattilaisten edunvalvojana on velvollisuus kuunnella jäsenten ääniä. Tunnumme kaikki kaipaavan enemmän keskustelua, verkostoitumista ja aikaa, jotta yhteiset näkemykset, tavoitteet ja tarpeet saisivat konkreettisia toteutuksia. Siihen voisimme keskittyä, itse kukin.

Hmm. Loma näköjään tekee tehtävänsä. On aikaa ajatuksille – ja tässä aatosten tuotos rauhallisen lauantai-iltapäivän ääreltä.

Anna Sorainen
puheenjohtaja
ProCom – viestinnän ammattilaiset ry