BLOGI

Data kuuluu kaikille!

— Anu-Elina Lehti

Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta käynnistynyt julkishallinnon datan avaaminen saa jalansijaa nyt myös Suomessa. Yksi hallituksen suurista tavoitteista on avata julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön.

Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevia sisältöjä ja dataa, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksuttomasti käyttää, muokata ja uudelleenjakaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kaikille on kansantaloudellisesti järkevää, sillä tieto on uusien palvelujen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan raaka-aine.

Avoimuus myös vahvistaa yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja demokratiaa sekä parantaa hallinnon sisäistä tuottavuutta, kun päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta voidaan luopua. Lisäksi avoin data auttaa tutkijoita ja toimittajia tekemään tiedonhankintaansa aikaisempaa helpommin ja halvemmalla.

Millaisia palveluita avoimesta datasta sitten oikein voi kehittää?

Helsingin seudun liikenteen Reittiopas on yksi Suomen suosituimmista verkkopalveluista. Kun HSL vuonna 2011 päätti avata datansa, ihmiset koodasivat kymmeniä joukkoliikennematkustajan elämää helpottavia palveluita.

Toinen hieno esimerkki avoimen datan käytöstä on verkkopalvelu Kansan muisti, jossa voi seurata kansanedustajien puheenvuoroja ja äänestyksiä, eli vaalilupausten toteutumista käytännössä.

Millaisen palvelun sinä haluaisit kehittää?

Suomen julkishallinnon tuottamaa kaikille avointa dataa löydät esimerkiksi täältä:
http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data/

Anu-Elina Lehti
Communications Consultant, Ground Communications

Tilaa Grounded-uutiskirje

Haluatko Groundin ajankohtaiset asiat ja näkemyksen jatkossa suoraan sähköpostiisi?