Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Vaikuttavampaa viestintää

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja sen henkilöstö tekevät yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Vaikka julkiset terveydenhuoltopalvelut ovat yhteiskunnan ytimessä, työn arvostus ei aina ole korkealla.

Yhteistyö Groundin kanssa alkoi vuonna 2015, kun VSSHP halusi ulkopuolista sparrausta ja apua viestinnän strategiseen suunnitteluun. Ground osallisti sairaanhoitopiirin johdon ja henkilökunnan uuden viestintästrategian luomiseen. Ravistelemalla olemassa olleita viestinnän käytäntöjä luotiin yhdessä aivan uudenlainen viestintästrategia.

Uuden viestintästrategian avulla VSSHP on nostanut profiiliaan ja näkyvyyttään, tullut lähemmäksi asiakkaitaan ja aktivoitunut sosiaalisessa mediassa. Yhdessä sloganiksi valittiin ”Vaalimme elämäsi tärkeintä”, mikä tiivistää tärkeän työn ytimen ja merkityksen.

Ground on myös ollut avuksi erilaisissa viestinnän caseissa. Yhteistyöhön on kuulunut myös muun muassa sparrausapu vaativissa viestintätilanteissa.

”Groundin ammattitaitoiset viestijät ovat olleet meille suurena apuna niin viestinnän suunnittelussa kuin nopeasti eteen tulleissa vaativissa viestintätilanteissa.”

Esa Halsinaho
viestintäpäällikkö

Tätä teimme

brändistrategia
viestinnän strateginen suunnittelu
johdon sparraus
kriisiviestintä