FinnHEMS

Vaikuttajaviestinnän sparrausta lääkärihelikopteritoimijalle

Haaste: Tasa-arvoisen ja laadukkaan lääkärihelikopteritoiminnan turvaaminen Suomessa.

Ground on toiminut valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö FinnHEMSin strategisena kumppanina sen alkumetreiltä lähtien, vuodesta 2011. Groundin suunnittelemilla ja toteuttamilla viestinnän toimenpiteillä on tavoitettu sekä yhteiskunnalliset vaikuttajat että suomalaiset.

Valtakunnallisena lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkönä FinnHEMS on aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Merkittävä osa yhteistyötä on ollut vaikuttajaviestintä, jonka tavoitteena on tehdä lääkärihelikopteritoiminta tutuksi ja turvata yhdenvertaiset ensihoitopalvelut kaikille suomalaisille.

Lääkärihelikopteritoiminnan muuttuva toimintaympäristö tuottaa kriisiviestinnän ja tiedottamisen tarpeita. Ground on toiminut FinnHEMSin johdon ja viestinnän tukena erilaisissa kriisi- ja muutostilanteissa.

”Ground Communications on vuosien aikana osoittanut kovaa ammattitaitoa ja venymistä FinnHEMS Oy:n tarpeisiin. Ground on erittäin asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani.”

Jyri Örri, toimitusjohtaja

Tätä teimme

viestintästrategia
vaikuttajaviestintä
johdon konsultointi
sisällöntuotanto
vuosikertomuksen tuotanto
mediayhteistyö
videotuotanto
koulutukset ja valmennukset
visuaalinen suunnittelu