FICAN West

Toteutimme FICAN Westille viestintästrategian ja uudet verkkosivut.

Läntinen Syöpäkeskus FICAN West kehittää suomalaista syövänhoitoa, tukee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja tarjoaa henkilöstölleen ja kumppaneilleen alan tuoreinta tietoa osana kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

FICAN Westillä oli tavoitteena vahvistaa mielikuvaa Läntisestä Syöpäkeskuksesta sekä tuoda vahvemmin esille sen rooli kansallisena ja länsirannikon koordinoivana yksikkönä sekä ylipäätään syöpäkeskusten edelläkävijänä. Uudessa terveydenhuollon kilpailutilanteessa yksiköiden tekemä brändäys on tärkeää ja olennaista, jotta kohderyhmät osaavat tunnistaa eri yksiköiden tehtävät paremmin. Tästä syystä suunnittelimme FICAN Westille viestintästrategian, joka sisältää brändikoodin, strategiset viestinnän teemat ja ydinviestit. Samassa uusittiin myös logo kuvastamaan uutta strategiaa.

Toteutimme FICAN Westille myös verkkosivu-uudistuksen, jonka perustana oli asiakkaan ja sen toiminnan syvällinen tunteminen. Hyvä verkkosivusto vastaa käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Ne haluttiin huomioida suunnittelussa tarkkaan, joten heti projektin aluksi toteutettiin käyttäjätutkimus, jonka tulokset ohjasivat kaikkea tekemistä.Tärkeintä oli saada sivusto palvelemaan kaikkia käyttäjiä: potilaita ja heidän läheisiään, henkilöstöä, tutkijoita ja yhteistyökumppaneita.

Yhdistimme helppokäyttöisyyden ja selkeän rakenteen uuteen brändi-ilmeeseen. Loimme FICAN Westille verkkoon sopivan kuvamaailman ja värisävyt. Lämminhenkinen ja raikas ilme vastaa FICAN Westin tavoitteita toimia potilaslähtöisesti ja tarjota yhdenvertaista ja laadukasta hoitoa. Sisällöt palvelevat nyt paremmin niin potilaita, ammattilaisia kuin tutkijoita.

Uudistetun verkkosivuston löydät täältä: ficanwest.fi

“Verkostomainen yhteistyö FICAN Westin eri toimijoiden kanssa oli avointa ja tuloksia tuottavaa. Saimme yhdessä kiteytettyä FICAN Westin ydinviestit, jotka näkyvät nyt selkeästi lämminhenkisillä uusituilla nettisivuilla.”

Heli Järvelä
Account Executive, Ground Communications

Tätä teimme

Viestinnän strateginen suunnittelu
Verkkosivujen rakenne ja ulkoasu
Visuaalinen suunnittelu
Sisällöntuotanto