Aboa Advest

Sijoitusviestintää tuoreella otteella

Aboa Advest Oy on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitustoiminnan vihreänä lankana toimii ekologinen ja sosiaalinen vaikuttavuus. Tammikuussa 2015 perustettu yritys käynnisti yhteistyön Groundin kanssa kehittääkseen viestintäänsä aktiivisempaan ja asiantuntevampaan suuntaan.

Yhteistyön tavoitteiksi määriteltiin vaikuttavuusviestinnän teemojen kirkastaminen ja niistä viestiminen. Lisäksi Aboa Advestin nuorien osakkaiden asiantuntijaviestintää sparrattiin kirjoittaja- sekä media- ja esiintymisvalmennuksissa. Konkreettisena toimenpiteenä Ground on tukenut Aboa Advestia mediayhteistyössä.

”Groundin tuella omat viestinnälliset tavoitteemme ovat kirkastuneet. Valmennukset vahvistivat kykyämme viestiä asiantuntijuudestamme ja toiminnastamme tavoitteittemme mukaisesti.”

Timo Ketonen
perustaja ja pääosakas

Tätä teimme

Sisältöstrateginen suunnittelu
Media- ja esiintymisvalmennus
Kirjoittajakoulu
Mediaviestintä