Vastuullisuuden oltava yrityskulttuurin ytimessäKaupan liitto järjesti keskiviikkona 5. helmikuuta jäsenyrityksilleen Vastuuklinikka-nimisen aamukahvitilaisuuden, jossa tutustuttiin Kaupan alan vastuukartan konkreettiseen sisältöön ja yritysvastuun ajankohtaisiin teemoihin.

Viestintätoimisto Ground Communicationsin toimitusjohtaja Anna Sorainen puhui vastuupäivässä yritysvastuun kasvavista vaatimuksista. Sosiaalisen median myötä myös yritysten elämästä on tullut aikaisempaa julkisempaa. Yritysten käytännöt joutuvat yhä helpommin sekä kuluttajien että median suurennuslasin alle. Ja virheitä vatvotaan laajasti eri kanavissa.

– Vastuullisuus on myös vaikeista asioista puhumista ja kykyä keskustella. Asiat pitää ottaa esille ennen kuin on liian myöhäistä.

Sorainen kävi esityksessään läpi tuoreita kriisiviestintätapauksia.

– Yritysten kriisiviestintätilanteista suurin osa olisi ehkäistävissä, jos uskallettaisiin olla rehellisiä: tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin potentiaaliset kriisitekijät, Sorainen sanoi.

Hän painotti vastuun olevan organisaatioissa liian helposti asia, joka delegoidaan jollekin toiselle.

– Vastuun pitää olla yrityskulttuurin ytimessä, ja se on koko organisaation asia. Vain johdonmukaisilla vastuullisilla teoilla voidaan rakentaa yrityksen mainetta.

Sorainen vinkkasi yritysten edustajille viestinnän periaatteita, jolla pääsee jo pitkälle: 1. Kanna vastuusi 2. Ole rehellinen 3. Ole avoin.

– Suomalaisilla yrityksillä ja yritysjohtajilla on usein kriisitilanteiden keskellä vaikea olla riittävän nöyrä ja pyytää anteeksi. Ruotsalaisilla on muuten pahan kriisin varalle strategia, jolla on termikin, ”görä en pudel”, Sorainen sanoo.

Puudeli-strategiassa yrityksen kannattaa nöyrästi myöntää virheensä, pyytää anteeksi ja kertoa kuinka he jatkossa muuttavat toimintaansa vastuullisemmaksi.

Tuoreiden nuoriso- ja asennetutkimusten mukaan uudet sukupolvet vaativat tulevilta työnantajilta aikaisempia sukupolvia enemmän vastuullisuutta. Työpaikan eettisyys saattaa heille merkitä enemmän kuin työstä saatava palkka. Anna Soraisen mielestä kaupan alan yritysten on jo tästäkin syystä kiinnitettävä entistä enemmän huomiota yritysvastuuseen.

Kaupan liiton Vastuupäivässä esiintyi myös vastuullisen toiminnan hallinta- ja viestintäratkaisuja kehittävän Verso Globen asiakkuusjohtaja Jukka Vesala, joka esitteli Kaupan vastuukarttaa. Kaupan liiton tarjoama yritysvastuun työkalu kokoaa alan yritysvastuutiedon, -ohjeistuksen ja alan parhaat käytänteet yhteen.

Kaupan alan vastuukartan avulla Kaupan liiton jäsenyritykset saavat ajankohtaista vastuutietoa ja pääsevät tutustumaan parhaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin vastuullisuustekoihin. Työkalun avulla yhdessä oppiminen on mahdollista. Yritykset pääsevät keskustelemaan toistensa kanssa ja voivat halutessaan jakaa omat vastuutekonsa muiden kanssa.

Kaupan vastuukartta rakentuu kuudesta osa-alueesta, jotka ovat strategia, henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, yhteisöt ja ympäristö. Yritysvastuuta käsitellään laajasti näiden kuuden osa-alueen kautta. Osa-alueet sisältävät muun muassa kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston.

Aamun tilaisuuden viimeinen esiintyjä oli Alkon talousyksikon asiantuntijatehtävissä työskentelevä Johanna Hallberg, joka kertoi taloudellisen vastuun raportoinnista Alkossa.

Yrityksen tarkoituksena on raportoida laajempaa kokonaisuutta kuin yrityksen tilinpäätöstä. Tulevaisuudessa Alko haluaa kehittää ja laajentaa etenkin verojalanjäljen käyttöä muuallakin kuin yrityksen vuosikertomuksessa.