BLOGI

42 sanaa kumppanuudesta

— Heli Järvelä

Meillä kaikilla on kumppaneita – on kyse sitten parisuhteesta, ystävyydestä, asiakkaista tai verkostoista. Puhumme kumppaneista, määrittelemme itsemme usein kumppanuuksien kautta ja uskomme tulevaisuuteen yhdessä kumppaniemme kanssa. Myös monen organisaation arvoihin ja strategisiin teemoihin on kirjattu sana kumppanuus. Mutta mitä kumppanuus oikein tarkoittaa?

Kumppanuuden määritteleminen on vaikeaa. Kumppanuus voi olla ihmisten tai organisaatioiden välistä tai näitä molempia. Tarkka määrittely ei ole välttämättä tarkoituksenmukaistakaan, sillä kumppanuutta on käytännössä monenlaista. Kumppanuudelle löytyy useita eri määritelmiä, ja tässä muutamia yhdistäviä tunnuspiirteitä:

  • Kumppanuus perustuu luottamukseen ja toisen kunnioittamiseen.
  • Kumppanuus perustuu yhteiseen, yhdessä sovittuun tavoitteeseen.
  • Yhteistyö on harkittua.
  • Tekeminen on konkreettista.
  • Toiminta on vastavuoroista.
  • Ymmärretään, että toinen tarvitsee toistaan.

Kuvaavatko nämä luonnehdinnat omia kumppanuuksiasi?

Kumppanuus ei synny sormia napsauttamalla

Mielestäni kumppanuuden rakentumisen perustana on aina ihmisten välisiin henkilökohtaisiin kontakteihin perustuva dialogi ja tunteminen. Ilman sitä kumppanuutta ei ole mahdollista rakentaa myöskään organisaatioiden välillä.

On tärkeää muistaa, että kumppanuus ei synny pelkästä sopimuksesta, vaan se rakentuu jatkumona, prosessina. Yhteistyö kehittyy kumppanuudeksi, kun luottamus vahvistuu ja kun intressit ja tavoitteet ovat riittävän yhteisiä. Kumppanuus vaatii sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja myös kärsivällisyyttä.

Hyvä tai huono kumppanuus?

Voiko kumppanuus olla joko hyvää tai huonoa? Kyllä voi. Olen törmännyt käytännössä molempiin. Hyvän kumppanin tunnusmerkit täyttää eräs nykyinen asiakkaani, jonka kanssa yhteistyö perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja rehelliseen dialogiin. Voimme olla eri mieltä, voimme haastaa toisiamme ja päivän päätteeksi todeta, että pääsimme hyvin eteenpäin. Huonoa kumppanuutta koin organisaatioverkostossa, jossa kumppanuussopimukset oli allekirjoitettu ja yhteistyön muodoista sovittu, mutta jossa ei kuitenkaan luotettu riittävästi toisiin osapuoliin eikä aidosti tavoiteltu vastavuoroisuutta. Kumppanuus jäi sanahelinäksi, toiveeksi toiveiden tynnyriin.

Hyvä kumppanuus rakentuu ennen kaikkea luottamukselle. Ilman sitä ei voi olla mitään aidosti toimivaa yhteistyötä, kumppanuutta tai verkostoa. Luottamus riisuu erilaiset vuorovaikutuksen puolustusmekanismit ja antaa tilaa todelliselle vuoropuhelulle.

Huonoa kumppanuus on silloin, kun kumppanuus on ilmaistu sanoin tai lausein, mutta konkreettinen yhteinen, aktiiviseen vuorovaikutukseen perustuva tekeminen puuttuu. Tällöin ei myöskään ole luottamusta. Puhutaan toista, ajatellaan toista. Huonolla kumppanuudella on lyhyet jäljet. Se hiipuu löyhäksi yhteistyöksi kadoten jollain aikavälillä kokonaan.

Arvo itsessään

Kumppanuuksilla tavoitellaan työelämässä jotain enemmän: enemmän viivan alle, enemmän tuloksia, enemmän verkostoa, enemmän mahdollisuuksia. Mutta hyvä kumppanuus on arvo jo itsessään. Me elämme ja toimimme emotionaalisilla markkinoilla, missä haluamme tuntea yhteenkuuluvuutta ja hyvää oloa. Kumppanuudella voi saavuttaa nämä tunteet.

Kyllä, kumppanuus-sana mainittiin tässä blogissa 42 kertaa. Se tarkoittaa, että blogin joka kymmenes sana viittaa kumppanuuteen tai kumppaniin. Koska minulle kumppanuus on tärkein työelämän ja muunkin elämän motivaattori, en halunnut karsia yhtään kumppani-sanaa pois tästä tekstistä. Myös Groundissa kumppanuus on koko toiminnan ytimessä. Kohtaamme aidosti toisemme ja asiakkaamme, olemme läsnä ja kuuntelemme. Teemme yhdessä. Onnistumme yhdessä.

Näin ystävänpäivänä on hyvä hetki kiittää kaikkia kumppaneita. Kiitos kumppanuudesta!

Tilaa Grounded-uutiskirje

Haluatko Groundin ajankohtaiset asiat ja näkemyksen jatkossa suoraan sähköpostiisi?