Groundilaiset

Anna Sorainen

Anna Sorainen

Managing Director

anna.sorainen@ground.fi
0400 334 451

Anna on Groundin perustaja, kaksikymmentä vuotta median, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisarkea elänyt innostaja. Anna keskittyy viestinnän, markkinoinnin ja yritysyhteistyön strategiseen suunnitteluun ja liikkeenjohdon konsultointiin. Hän toimi myös Suomen johtavan viestinnän ammattilaisjärjestön ProCom ry:n puheenjohtajana 2008–2011.

Heidi Puusa

Heidi Puusa

Senior Communications Consultant

heidi.puusa@ground.fi
040 526 7101

Heidi aloitti Groundissa marraskuussa 2012. Heidillä on yli kymmenen vuoden kokemus globaalin pörssiyhtiön viestinnästä, ja hänen erityisvahvuuksiaan ovat yritysvastuun integroiminen osaksi yrityksen brändiä sekä talous- ja yritysvastuuraportointi. Groundissa Heidin vastuualueina ovat viestinnän strateginen suunnittelu, asiakkuuksien hoito ja Helsingin toimiston vetäminen.

Päivi Saarinen

Päivi Saarinen

Senior Communications Consultant

paivi.saarinen@ground.fi
040 196 2350

Päivi aloitti Groundissa marraskuussa 2010. Päivillä on yli 15 vuoden työkokemus viestinnästä ja vahva osaaminen viestinnän strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, sidosryhmäviestinnästä, mediasuhteiden hoidosta, yhteiskuntasuhteista ja vaikuttajaviestinnästä. Groundissa Päivin toimenkuvaan kuuluu viestinnän strateginen suunnittelu ja asiakkuuksien hoito.

Päivi Ekdahl

Päivi Ekdahl

Senior Communications Consultant

paivi.ekdahl@ground.fi
040 767 3389

Päivi tuli mukaan Groundiin 2009, kierrettyään sitä ennen reppu selässä maailmaa vuoden verran. Päivillä on yli kymmenen vuoden työkokemus markkinointiviestinnän alalta, sekä asiakkaan puolelta että mainostoimistosta. Groundissa Päivi vastaa asiakkuuksien hoidosta, viestintäprojektien läpiviemisestä ja viestinnän suunnittelusta.

Anu-Elina Lehti

Anu-Elina Lehti

Communications Consultant

anu-elina.lehti@ground.fi
045 263 1895

Anu-Elina aloitti Groundissa tammikuussa 2014. Anu-Elinalla on yli kymmenen vuoden kokemus toimittajan työstä. Lisäksi hän on kustannustoimittanut kirjoja.
Anu-Elinan erikoisvahvuuksia ovat sosiaalinen media ja yritysten vastuullisuusteemat. Groundissa Anu-Elina vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteuksesta omissa asiakkuuksissa ja muissa projekteissa.

Jukka-Pekka Paajanen

Jukka-Pekka Paajanen

Communications Consultant

jukka-pekka.paajanen@ground.fi
040 762 5584

J-P tasapainottaa toimistossa jylläävää naisenemmistöä. Vuosia toimittajan työtä tehnyt J-P osaa lähestyä viestintää niistä näkökulmista, jotka ovat ihmisille oikeasti merkityksellisiä. Erikoisvahvuuksia ovat sosiaalinen media ja graafinen suunnittelu. J-P vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta omissa asiakkuuksissaan ja erilaisissa projekteissa.

Johanna laiho

Johanna laiho

Communications Consultant

johanna.laiho@ground.fi
0400 642 709

Johanna liittyi groundilaisten joukkoon huhtikuussa 2013 ja on sittemmin kasvanut viestinnän harjoittelijasta juniorikonsultiksi. Johanna lähestyy viestintää markkinoinnin ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta. Groundissa Johanna on mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa eri projekteissa.