Groundilaiset

Anna Sorainen

Anna Sorainen

Managing Director

anna.sorainen@ground.fi
0400 334 451

Anna on Groundin perustaja, kaksikymmentä vuotta median, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisarkea elänyt innostaja. Anna keskittyy viestinnän, markkinoinnin ja yritysyhteistyön strategiseen suunnitteluun ja liikkeenjohdon konsultointiin. Hän toimi myös Suomen johtavan viestinnän ammattilaisjärjestön ProCom ry:n puheenjohtajana 2008–2011.

Päivi Saarinen

Päivi Saarinen

COO, Senior Communications Consultant

paivi.saarinen@ground.fi
040 196 2350

Päivillä on lähes 20 vuoden työkokemus viestinnästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hänellä on vahva osaaminen viestinnän strategisesta suunnittelusta, brändinrakentamisesta, sidosryhmäviestinnästä, mediasta ja vaikuttajaviestinnästä. Groundissa Päivin vastuualueina on viestinnän strateginen suunnittelu, asiakkuuksien ja toimiston operatiivinen johtaminen.

Kaisa Ruohonen

Kaisa Ruohonen

Senior Communications Consultant

kaisa.ruohonen@ground.fi
040 164 9930

Kaisa tuo Groundiin lisää markkinointiviestinnän osaamista jo yli kymmenen vuoden kokemuksella mainostoimistomaailmasta. Laajojen kampanjakokonaisuuksien projektihallinta, asiakkuuksien hoito ja verkostomainen työskentelytapa ovat Kaisan vahvuuksia. Ihmisläheisyys ja positiivinen fiilis ovat Kaisalle tärkeitä arvoja työnteossa. Groundissa Kaisa vastaa asiakkuuksien hoidosta, viestintäprojektien läpiviennistä ja viestinnän suunnittelusta.

Tiina Koutajoki

Tiina Koutajoki

Senior Communications Consultant

tiina.koutajoki@ground.fi
0400 415 635

Tiinalla on yli 15 vuoden markkinointi- ja viestintäkokemus niin mainostoimistoista kuin asiakkaan puolelta. Hän painottaa viestinnän roolia avoimen vuoropuhelun ja onnistuneiden asiakaskohtaamisten rakentajana – ja siten menestyksen tekijänä. Aitouden ja tekojen sekä luovien viestintäratkaisujen nimeen vannovaa Tiinaa kiinnostavat myös yrityskansalaisuuden ja vastuullisuuden teemat. Groundissa Tiinan tehtäviin kuuluu asiakkuuksien hoito, viestintäprojektien johtaminen ja viestinnän suunnittelu.

Jukka-Pekka Paajanen

Jukka-Pekka Paajanen

Communications Consultant, Graphic Designer

jukka-pekka.paajanen@ground.fi
040 762 5584

J-P on taustaltaan toimittaja, jolla on kertynyt jo vankka kokemus työstä viestintätoimistossa. Hän vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta asiakkuuksissa ja projekteissa. Ydinosaamista ovat mediaviestintä, sidosryhmäviestintä ja monipuolinen eri toimialojen hallinta. J-P:n erikoisvahvuutena ovat visuaaliset sisällöt: hän tekee graafista suunnittelua, valokuvausta ja videoita.

Anna Saarenoja

Anna Saarenoja

Communications Consultant

anna.saarenoja@ground.fi
040 743 4310

Annalla on yli 15 vuoden kokemus viestinnän alalta. Toimittajana, tiedottajana ja yrittäjänä toiminut Anna on kokenut sisällöntuottaja, joka tarttuu ennakkoluulottomasti aiheeseen kuin aiheeseen, kaivaa esiin olennaisen ja tarjoilee sen houkuttelevasti lukijalle. Jokainen toimeksianto on mahdollisuus innostua ja oppia uutta. Groundissa Anna on mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa eri projekteissa.

Jere Rinne

Jere Rinne

Communications Consultant

jere.rinne@ground.fi
045 865 4001

Jere näkee organisaatioiden tulevaisuuden menestyksen nojaavan vahvasti niiden kykyyn viestiä ja käydä aitoa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Osallistavat viestintäkampanjat, yhteisöllisen viestinnän hyödyntäminen ja ratkaisut sekä organisaatioviestinnän luova kehittäminen saavat Jeren innostumaan. Aikaisemmalla työurallaan Jere on toiminut pitkään erilaisissa, viestintä-, markkinointi- ja koulutustehtävissä. Groundissa Jere on mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä valmennuksissa.

Heli Järvelä

Heli Järvelä

Senior Communications Consultant

heli.jarvela@ground.fi
050 502 8806

Helillä on jo lähes 20 vuoden monipuolinen markkinointi- ja viestintäkokemus viestintätoimistoista, messumarkkinoinnista, koulutusorganisaatiosta ja myös yrittäjän polulta. Helin vahvuuksia ovat viestinnän strateginen suunnittelu, brändien rakentaminen, asiakasprosessien ja -viestinnän kehittäminen sekä organisaatioiden työviestintä. Erityinen kiinnostuksen aihe Helillä on ollut verkostoviestintä, joka kulminoituu hänen oman tutkimuksensakin mukaan luottamukseen. Avoimuus, luottamus ja dialogi ovat hänelle tärkeitä viestinnän elementtejä! Groundissa Helin tehtäviin kuuluu asiakkuuksien hoito, viestintäprojektien johtaminen ja viestinnän suunnittelu.

Iina Kansonen

Iina Kansonen

Communications Consultant

iina.kansonen@ground.fi
050 320 3214

Iinan vahvuus on kiinnostavien sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen. Taitavana kirjoittajana hän löytää mielenkiintoisen kulman aiheesta kuin aiheesta. Iina syttyy ihmisistä, tarinoista ja sosiaalisesta mediasta. Aikaisemmin Iina on työskennellyt median, markkinointiviestinnän sekä koulutuksen parissa. Hän uskoo luovaan, läpinäkyvään viestintään ja aitoon vuorovaikutukseen. Groundissa Iina on mukana viestinnän suunnittelussa ja sisällöntuotannossa eri kanaviin.

Eveliina Miettunen

Eveliina Miettunen

Junior Communications Consultant

eveliina.miettunen@ground.fi
040 912 6286

Eveliina on nuori viestintäalan osaaja, jonka vahvuuksia ovat mm. organisaatio- ja verkkoviestintä sekä sosiaalinen media. Hänen koulutustaustansa on suomen kielen ja mediatutkimuksen parista, ja aiempaa kokemusta Eveliinalle on kertynyt julkisen sektorin ja yritys- ja järjestöviestinnästä. Groundissa Eveliina työskentelee erityisesti sisällöntuotannon ja verkkoviestinnän suunnittelun parissa.

Jaana Parkkola

Jaana Parkkola

Communications Consultant

jaana.parkkola@ground.fi
040 571 0119

Jaana on media- ja vaikuttajaviestinnän rautainen osaaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus viestintätehtävistä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Viimeksi Akavassa työskennellyt Jaana tuntee yhteiskunnallisen päätöksenteon lainalaisuudet ja hahmottaa nopeasti eri toimijoiden väliset yhteydet. Maineenhallinnan keinot, sisältöjen konseptointi ja viestinnän mittaaminen ovat Jaanan vahvuuksia. Groundissa Jaana on mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa eri projekteissa.