Groundilaiset

Anna Sorainen

Anna Sorainen

Managing Director

anna.sorainen@ground.fi
0400 334 451

Anna on Groundin perustaja, kaksikymmentä vuotta median, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisarkea elänyt innostaja. Anna keskittyy viestinnän, markkinoinnin ja yritysyhteistyön strategiseen suunnitteluun ja liikkeenjohdon konsultointiin. Hän toimi myös Suomen johtavan viestinnän ammattilaisjärjestön ProCom ry:n puheenjohtajana 2008–2011.

Päivi Saarinen

Päivi Saarinen

COO, Senior Communications Consultant

paivi.saarinen@ground.fi
040 196 2350

Päivillä on lähes 20 vuoden työkokemus viestinnästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Hänellä on vahva osaaminen viestinnän strategisesta suunnittelusta, brändinrakentamisesta, sidosryhmäviestinnästä, mediasta ja vaikuttajaviestinnästä. Groundissa Päivin vastuualueina on viestinnän strateginen suunnittelu, asiakkuuksien ja toimiston operatiivinen johtaminen.

Jukka-Pekka Paajanen

Jukka-Pekka Paajanen

Communications Consultant, Graphic Designer

jukka-pekka.paajanen@ground.fi
040 762 5584

J-P on taustaltaan toimittaja, jolla on kertynyt jo vankka kokemus työstä viestintätoimistossa. Hän vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta asiakkuuksissa ja projekteissa. Ydinosaamista ovat mediaviestintä, sidosryhmäviestintä ja monipuolinen eri toimialojen hallinta. J-P:n erikoisvahvuutena ovat visuaaliset sisällöt: hän tekee graafista suunnittelua, valokuvausta ja videoita.

Kaisa Ruohonen

Kaisa Ruohonen

Communications Consultant

kaisa.ruohonen@ground.fi
040 164 9930

Kaisa tuo Groundiin lisää markkinointiviestinnän osaamista jo yli kymmenen vuoden kokemuksella mainostoimistomaailmasta. Laajojen kampanjakokonaisuuksien projektihallinta, asiakkuuksien hoito ja verkostomainen työskentelytapa ovat Kaisan vahvuuksia. Ihmisläheisyys ja positiivinen fiilis ovat Kaisalle tärkeitä arvoja työnteossa. Groundissa Kaisa vastaa asiakkuuksien hoidosta, viestintäprojektien läpiviennistä ja viestinnän suunnittelusta.

Johanna Salovaara

Johanna Salovaara

Communications Consultant

johanna.salovaara@ground.fi
0400 642 709

Johanna näkee viestinnän yhteiskunnallisiin ilmiöihin tarttumisena ja avoimeen dialogiin kannustamisena. Johanna syttyy erityisesti vastuullisuusviestinnästä ja liikkuu luontevasti sosiaalisen median värikkäässä kentässä. Vahvuusalueita ovat sisällöntuotanto ja mediaviestintä. Groundissa Johanna on mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa eri projekteissa.

Anna Saarenoja

Anna Saarenoja

Communications Consultant

anna.saarenoja@ground.fi
040 743 4310

Annalla on yli 15 vuoden kokemus viestinnän alalta. Toimittajana, tiedottajana ja yrittäjänä toiminut Anna on kokenut sisällöntuottaja, joka tarttuu ennakkoluulottomasti aiheeseen kuin aiheeseen, kaivaa esiin olennaisen ja tarjoilee sen houkuttelevasti lukijalle. Jokainen toimeksianto on mahdollisuus innostua ja oppia uutta. Groundissa Anna on mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa eri projekteissa.

Terhi Rauhala

Terhi Rauhala

Senior Communications Consultant

terhi.rauhala@ground.fi
050 570 6081

Terhillä on pitkä kokemus sisältöstrategioiden suunnittelusta ja toteutuksesta eri organisaatioille. Kaikkikanavaisissa julkaisukonsepteissa hän on omimmillaan. Terhiä kiinnostaa viestinnässä erityisesti se, miten teknologia mahdollistaa jatkuvasti monipuolisempia tapoja vuorovaikutukseen yritysten ja sidosryhmien välillä. Groundissa Terhin tehtäviin kuuluu asiakkuuksien hoito, viestintäprojektien johtaminen ja viestinnän suunnittelu.

Eeva Hemanus

Eeva Hemanus

Communications Consultant

eeva.hemanus@ground.fi
040 735 4369

Eeva on erikoistunut yhteiskunnallisiin teemoihin ja puhuu erityisesti digitaalisten viestintäratkaisujen puolesta. Eeva innostuu vaikuttavista sisällöistä, tarinallisuudesta ja viestinnän mittareista. Aiemmin Eeva on tehnyt monipuolisesti niin järjestö- kuin markkinointiviestintää. Groundissa Eeva mukana eri projektien viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Eveliina Miettunen

Eveliina Miettunen

Communications Trainee

eveliina.miettunen@ground.fi
040 912 6286

Eveliina aloitti Groundissa harjoittelijana helmikuun alussa. Hän on nuori viestintäalan osaaja, jonka koulutustausta on suomen kielen ja mediatutkimuksen parista. Kokemusta Eveliinalle on kertynyt julkisen sektorin ja yritys- ja järjestöviestinnästä. Hänen vahvuuksiaan ovat mm. organisaatioviestintä, verkkoviestintä ja sosiaalinen media. Groundissa Eveliina on monipuolisesti mukana sisällöntuotannossa ja muissa viestinnän tehtävissä.

Päivi Ekdahl

Päivi Ekdahl

Senior Communications Consultant (opintovapaalla)

paivi.ekdahl@ground.fi
040 767 3389

Päivi tuli mukaan Groundiin 2009, kierrettyään sitä ennen reppu selässä maailmaa vuoden verran. Päivillä on yli kymmenen vuoden työkokemus markkinointiviestinnän alalta, sekä asiakkaan puolelta että mainostoimistosta. Groundissa Päivi vastaa asiakkuuksien hoidosta, viestintäprojektien läpiviemisestä ja viestinnän suunnittelusta.